1.Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je společnost: RAJZL EXPORT IMPORT s.r.o., Mánesova 866, 686 01 Uherské Hradiště IČO 60721243 DIČ CZ 60721243(dále jen „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou následující:
Tel. : +420 602 551 411, e-mail : objednavky@dewberry.eu
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

2.Sběr informací

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky

Shromážděné informace zahrnují:

 • osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezměnitelné identifikaci zákazníka (identifikační údaje) a osobní údaje umožňující kontakt se zákazníkem (kontaktní údaje)
 • identifikační údaje – jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti (OP, pas)
 • kontaktní údaje – těmito údaji se rozumí zejména klientem uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, emailovou adresu a jiné podobné informace

Kromě toho automaticky dostáváme a zaznamenáváme informace z vašeho počítače a prohlížeče, včetně vaší IP adresy, atributy softwaru a hardwaru a navštívené stránky. Tyto informace shromažďujeme anonymně a neumožňují vaši identifikaci.

3.Použití informací

Jakékoliv informace, které od vás sbíráme, mohou být použity pro:

 • Zasílání objednaného zboží a daňových dokladů, obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.
 • Zlepšení našich stránek
 • Zlepšení služeb zákazníkům a vaše potřeby podpory
 • Kontakt prostřednictvím e-mailu a telefonicky
 • Poskytnutou e-mailovou adresu používáme k zaslání informací a aktualizací týkajících se vaší objednávky, občasným firemním sdělením

4.Zveřejnění informací třetím stranám

Jsme jedinými vlastníky informací shromážděných na těchto stránkách. Vaše osobní identifikační údaje užíváme výhradně pro svou vnitřní potřebu.
Předáváme je těmto třetím stranám

 • Zásilkovna
 • Česká pošta
 • PPL

K těmto osobním údajům má přístup:

 • administrátor
 • osoba vyřizující zakázku
 • účetní

S těmito osobními údaji je nakládáno pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

5.Ochrana informací

Přístup k osobním údajům je udělen pouze zaměstnancům, kteří jej potřebují k výkonu práce (například účtování nebo zákaznický servis). Počítače / servery sloužící k ukládání osobní údajů jsou uchovávány v bezpečném prostředí.

Používáme cookies?

Ano. Naše cookies zlepšují přístup na naše stránky a identifikují opakované návštěvy. Navíc, naše cookies zvyšují uživatelský zážitek pomocí sledování a cílení na zájmy uživatele. Použití cookie však není v žádném případě spojeno s žádnými osobními identifikačními údaji na našich stránkách.

6.Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

7.Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a